За нас

“Контролтест” ООД е основана през 1995г. Тя е добре позната на Българския и международен пазар с изпълняваните услуги в областта на разрушаващият и безразрушителен контрол на качеството за продукти, материали и съоръжения. Диагностика и контрол на електрически уредби и съоръжения, както и технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/. От 2012 г. компанията е нотифициран орган за оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане съгласно директива 2010/35/ EU 

  • От основаването си /1995 г/. дружеството е атестирано от Комитета по стандартизация и метрология към МС в съответствие със  стандарт БДС EN 45001 и БДС EN 45002. През 1999 г.е преакредитирана от новосъздадената Българска служба по акредитация към КСМ (атестат№ 5-И/ 12.03.99 г.).

 Към настоящият момент “Контролтест “ООД е акредитирана от  Изпълнителна Агенция” Българска служба по акредитация” съгласно БДС ЕN 17020/2012 като Орган за контрол от Вид “А” (Сертификат № 5),.

  •  От м. март 1998 г. Лабораторията към “Контролтест”ООД е първата в бранша, сертифицирана от Lloyds Register Quality Assurance система по качество съгласно стандарта ISO 9002:1994 ( Сертификат за одобрение  № 206717),От м. март 2001 е ресертифицирана съгласно стандарта ISO 9001:2000, а в последствие и съгласно стандарта ISO 9001:2008
  • От м. юни 2014 г.   “Контролтест”ООД е  сертифицирана съгласно стандарта

ISO 14001:2004 (Сертификат за одобрение № EMS 140543-01)  от „ИНТЕРТЕК”.
ISO 18001:2007 (Сертификат за одобрение № OHS140543)     от  „ИНТЕРТЕК”.

  • От м. август 2014 г. “Контролтест”ООД е първата фирма сертифицирана съгласно стандарта:  

ISO 55001:2014 (approval certificate № AMS 140543-01) от INTERTEK.

  •  От май 2001г. е оправомощено лице за технически надзор на съоръжения с повишена опасност. Към настоящият момент  “Контролтест “ООД е лицензиран за технически надзор на съоръжения с повишена опасност /регистрационен №228/от Държавната Агенция по Метрологичен и Технически надзор съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.
  •  „Контролтест” ООД е Нотифициран от Европейската комисия орган за оценяване на съответствието с регистрационен №NB 2413 както следва :От Октомври 2012 г.  по директива 2010/35/ EU – Оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане( TPED).

От Декември  2014 г. по директива 97/23/ EU – Оценяване на съответствието на съоръжения под налягане( PED)

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!