Контролтест ООД

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ, ГАРАНТИРАЩ БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ВАШИТЕ ОБЕКТИ И ОБОРУДВАНЕ

26 + 26 + 26 + 26 + години

НАШАТА МИСИЯ

Мисията визията и ценностите на „Контролтест“ са: Нашият успех се основава на добрата ни репутация.

Кои сме ние

Фирма КОНТРОЛТЕСТ ООД е основана през 1995 г.
Дружеството е добре познато на българския и международен пазар с изпълняваните услуги в областта на разрушаващия и безразрушителен контрол, на качеството на продукти, материали и съоръжения, диагностика и контрол на електрически уредби и съоръжения, технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), както и оценяване на съответствието на Транспортируемо оборудване под налягане (ТОН) и Съоръжения под налягане (СнН), съгласно директива 2010/35/ EU .
От основаването си дружеството е атестирано от Комитета по стандартизация и метрология към МС в съответствие със стандарт БДС EN 45001 и БДС EN 45002. През 1999 г. е преакредитирано от новосъздадената Българска служба по акредитация към КСМ (атестат № 5-И/ 12.03.99 г).

Към настоящия момент фирма КОНТРОЛТЕСТ ООД е акредитирана от Изпълнителна агенция ”Българска служба по акредитация” съгласно БДС ЕN 17020/2012 като Орган за контрол от Вид “А” (Сертификат № 52ОКА).

лабораторията към КОНТРОЛТЕСТ ООД е първата в бранша, сертифицирана от Lloyds Register Quality Assurance система по качество, съгласно стандарта ISO 9002:1994 ( Сертификат за одобрение № 206717). От март 2001 е ресертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2000, а впоследствие съгласно стандарт ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015.

. КОНТРОЛТЕСТ ООД е сертифицирана съгласно стандарти:
– ISO 14001:2004 (Сертификат за одобрение № EMS 140543-01) от ИНТЕРТЕК, сега ISO 14001:2015 (Сертификат за одобрение № 72931) от NQA;
– OHSAS 18001:2007, сега ISO 45001:2018 (Сертификат за одобрение № 72932) от NQA.

КОНТРОЛТЕСТ ООД е първата фирма сертифицирана съгласно стандарт:
– ISO 55001:2014 (Сертификат за одобрение № AMS 140543-01) от ИНТЕРТЕК.

⦁ От май 2001 г. сме оправомощено лице за технически надзор на съоръжения с повишена опасност /регистрационен №228/ от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор съгласно PMS 187/21.09.2000.

⦁ КОНТРОЛТЕСТ ООД е нотифицирано от Европейската комисия орган за оценяване на съответствието с регистрационен № NB2413 както следва:
– По директива 2010/35/ EU – Оценяване на съответствието на Транспортируемо оборудване под налягане (TPED), от октомври 2012 г. .
– по директива 97/23/ EO, от декември 2014 г., а от 2016 по директива 2014/68/ЕС за Оценяване на съответствието на съоръжения под налягане (PED).

КОНТРОЛТЕСТ ООД е одобрен съгласно правилата на „Български корабен регистър“ да извършва безразрушителен контрол на заварени съединения и измерване дебелина на материали и корпусни конструкции, на кораби и плаващи съоръжения – одобрение № 36-3-436/17.

Опит и Експертиза

⦁ Нашата мрежа от сертифицирани специалисти обслужва широк спектър от сектори по целия свят като обекти за ядрено и конвенционално производство на електроенергия, нефт, газ и нефтохимическа промишленост, минно дело, тежка промишленост, строителство, военна промишленост, железопътен транспорт, корабоплаване, археология и др.

⦁ Нашите опитни дефектоскописти и инспектори спазват ценностите на КОНТРОЛТЕСТ ООД – надеждни услуги, които отговарят на стандартите за безопасност и устойчивост.

⦁ Персоналът ни редовно преминава през програми за сертификация и ресертификация, както и през други външни и вътрешни курсове и семинари.

⦁ Персоналът на КОНТРОЛТЕСТ ООД, винаги използва надеждно и калибрирано оборудване за контрол и може да прилага пълния набор от методи.

26 + 26 + 26 + 26 + години

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!