МЕХАНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ

Механичният контрол на материалите се извършва при строго дефинирани условия, чрез използването на лабораторни стендове и пробни тела, изработени от изпитвания материал. Чрез него се доказват гарантираните механични свойства на материала.

ЯКОСТ НА ОПЪН

Изпитването на опън се състои в натоварване на пробното тяло със сила на опън до разрушаването му, с цел определяне на една или повече механични характеристики (якостни или пластични).

ОТНОСИТЕЛНО УДЪЛЖЕНИЕ И СВИВАНЕ

В резултат от изпитването на опън се определя относителното удължение след разрушаване А (остатъчно относително удължение, изразено в проценти) и относителното свиване след разрушаване Z (максималното изменение на площта на напречното сечение, изразено в проценти).

ГРАНИЦАТА НА ПРОВЛАЧАНЕ

Границата на провлачане се определя в зависимост от вида на диаграмата. При диаграма с площадка на провлачане се определя  горна /ReH/ и долна /ReL/ граница на провлачане, а при диаграма без площадка – условна граница на провлачане /Re/.

ИЗПИТВАНЕТО НА ОГЪВАНЕ

Изпитването на огъване се състои в подлагане на пробното тяло на натоварване, предизвикващо огъване. Огъването продължава до достигане на определен ъгъл на огъване или до разрушаване (поява на пукнатина).

УДАРНО ОГЪВАНЕ

Ударно огъване по метода на Шарпи

Методът се състои в разрушаването на  образец (с предварително изготвен надрез) чрез единичен удар на падащо махало.

Определя се погълнатата енергия в джаули. Тази енергия е мярка за ударната якост на материала.

МАКРО И МИКРОСТРУКТУРЕН АНАЛИЗ

Методът се състои във визуализиране и оценяване макро и микроструктури на метали .

Дава информация за големината на зърната в структурата, количественото съотношение, микро дефекти и др.

Свържете се с нас

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!