ИЙЛ

РАБОТА С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ /ИЙЛ/

Сградата, в която се намира централният офис на КОНТРОЛТЕСТ ООД, с адрес гр. София, бул. “Асен Йорданов” №12, е проектирана и построена в периода 1958 г. – 1962 г. През годините в нея се е помещавала Централната лаборатория за ядрена дефектоскопия /ЦЛЯД/.

 КОНТРОЛТЕСТ ООД е продължител на специфичната дейност на лабораторията – зареждане и разреждане на гама-дефектоскопи. Дейността се извършва  в специална камера (ГОРЕЩА КАМЕРА) и е с разрешение серия Р Регистрационен № 0006 от Агенцията за ядрено регулиране за работа с източници на йонизиращи лъчения /ИЙЛ/. ГОРЕЩАТА КАМЕРА има специална лъчезащита, съгласувана с компетентните органи и контролирана редовно от съответните     упълномощени за това организации.

Служителите, обслужващи Камерата се допускат до работа задължително оборудвани с личен дозиметър.

ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ В ГОРЕЩАТА КАМЕРА

Горещата камера е уникално съоръжение, което създава условия за безопасна работа при определени условия, съгласно законовите изисквания, действащи в Република България. Тя е предназначена за:

  • Зареждане на гама-дефектоскопи;
  • Разреждане на гама-дефектоскопи;
  • Отваряне на транспортния контейнер;
  • Поставяне на източник в оперативния контейнер;
  • Визуален оглед на източника – потвърждаване или определяне на идентификационния номер на производителя и придружаващите документи;
  • Изваждане на източника и позициониране в гама-дефектоскопа;
  • Радиационен контрол на освободения транспортен контейнер.

ДАННИ ЗА РАДИОАКТИВНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ

Горещата камера е предназначена за манипулации с източници на йонизиращо лъчение (ИЙЛ) с максимална активност на източниците 17.76 ТBq (480 Ci).

В камерата се работи със закрити  радиоактивни източници, намиращи се в стандартни метални облицовки от неръждаема стомана, съответстващи на изисквания на ISO 2918, ISO 2855  и ISO 9978.

За презареждане на гама-дефектоскопи се използват високоактивни ИЙЛ (Иридий Ir-192, Селен Se-75).

  • Иридий 192 (Ir-192) е метал с цилиндрична форма. Максималната активност на източниците за гама-дефектоскопите зависи от модела и максималната активност, определена от производителя. Тя стига до 4,44 ТBq (120Ci). Периодът на полуразпадане на Ir-192 е около 73.8 дни.

Селен 75 (Se-75) е металокерамика с цилиндрична форма. Максималната активност на източниците за гама-дефектоскопите зависи от модела и максималната активност, определена от производителя. Тя е също до 4,44 ТBq (120Ci). Периодът на полуразпадане на Se-75 е около 119.8 дни.

Свържете се с нас

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!