Сертифициране

КОНТРОЛТЕСТ ООД е орган за сертификация, нотифициран от Европейската комисия за оценяване на съответствието с идентификационен номер NB 2413 и е в базата данни /NANDO/, по директиви:


⦁ 2010/35/EС – Оценяване съответствието на Транспортируемо оборудване под налягане /ТРЕD/
⦁ 2014/68/ EU – Оценяване съответствието на съоръжения под налягане /РЕD/
Като производител вие трябва да извършвате анализ на риска и да гарантирате, че вашите продукти отговарят на определени изисквания, преди да ги пуснете на пазара в ЕС. Тази процедура се нарича оценяване на съответствието и се извършва както във фазата на проектиране, така и във фазата на производство. Когато се налага оценка на вашите продукти трябва да се обърнете към организация за оценяване на съответствието (наричана нотифициран орган), която да ви помогне.

2010/35/ЕС ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТРАНСПОРТИРУЕМО ОБОРУДВАНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ /ТОН/

КОНТРОЛТЕСТ ООД покрива пълната гама от дейности в съответствие с изискванията на „Наредбата за съществени изисквания и оценяване на съответствието на Транспортируемо оборудване под налягане” – (НСИОСТОН), с която се внедрява в България директивата на ЕС – 2010/35/ЕС, ADR, RID, ADN и стандарти, касаещи проектирането, производството, проверките, изпитванията и оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане (ТОН). Това, което предлагаме е:
⦁ Оценяване на типа на ТОН;
⦁ Първоначален преглед на ТОН;
⦁ Надзор на производство на ТОН;
⦁ Надзор на вътрешна инспекционна служба (ВИС) – делегиране на определени права, които могат да бъдат извършвани от наше име;
⦁ Периодични проверки на (ТОН);
⦁ Междинни проверки на (ТОН);
⦁ Извънредни прегледи на (ТОН);
⦁ Ново оценяване на съответствието на (ТОН).

2014/68/EU ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ /СнН/


Основната цел на Директивата за съоръжения под налягане 2014/68/EU е да се гарантира, че съоръженията, използвани в Европейското икономическо пространство са безопасни.
Директивата е приложима за проектирането, производството и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане (СнН) и функционалните групи на съоръжения под налягане, с максимално допустимо налягане по-голямо от 0,5 Bar.

Дейностите, които имаме право да извършваме, в съответствие с тази директива са:

⦁ Оценяване и класификация на нивото но опасност на СнН;
⦁ Оценяване и класификация на СнН в съответната категория според нивото на опасност. Категорията на СнН определя необходимата процедура/модул за оценяване на съответствието. Повече можете да прочетете ТУК.
⦁ Одобрение на процедури за изпълнение на неразглобяеми съединения;
⦁ Одобрение на персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения;
⦁ Одобрение на персонал за извършване на изпитване без разрушаване.
Дейността ни се извършва от висококвалифицирани специалисти, международно признати инспектори в съответната инженерна област и лектори.

За повече информация и необходимост от съдействие не се колебайте да се свържете с нас.

КЛИЕНТИ И РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

⦁ Автометан ООД, София;
⦁ Райков сервиз ООД, Димитровград;
⦁ Неохим АД, Димитровград;
⦁ Кока-Кола ХБК България АД;
⦁ Месер България ЕООД, София;
⦁ Линде Газ България ЕООД, София;
⦁ СОЛ България ЕАД;
⦁ СИАД България ЕООД;
⦁ Енемона Екогаз ООД;
⦁ Агреко, Холандия – две газорегулиращи станции в Белгия;
⦁ Континвест ООД, София;
⦁ ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД;
⦁ Контрол на обекти в Турция: Анкара, Истанбул, гр. Бурса, гр. Чорум, гр. Коня, и надзор на ВИС;
⦁ Типово одобрение и оценка на съответствието на две газорегулиращи станции, доставени от „AGGREKO AS“, Холандия за електроцентралата „EM Generation Brussels NV“, гр. Вилвоорде, Белгия;
⦁ Вътрешна инспекционна служба в Шанхай, а също и множество проведени одобрения на персонал по безразрушителен контрол.

Свържете се с нас

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!