НАДЗОР НА СПО

Целта на надзора на съоръженията с повишена опасност е да се осигури тяхната надеждна и безопасна експлоатация.

КОНТРОЛТЕСТ ООД извършва технически надзор на съоръжения с повишена опасност съгласно Приложение 1 т. 2 от Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на ТН на СПО.  На технически надзор подлежат:

  • Котли – парни и водогрейни с мощност над 116.3 kW;
  • Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане PS<16 bar; TS<200°С и 100<VxPS<4000;
  • Съдове за хладилни уредби;
  • Тръбопроводи за водна пара – 6 bar<PS< 80 bar и гореща вода – 110° С<TS<450° С и 100<DxPS;
  • Газови съоръжения и инсталации;
  • Повдигателни съоръжения и подвижни работни площадки.

Свържете се с нас

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!