Контролтест

ПРИЛОЖЕНИЕ

Предлаганите от “Контролтест” ООД  услуги осигуряват надеждността и безопасната експлоатация на:

  • Резервоари, цистерни /в това число и за превоз на опасни товари/,  ресивери и други съоръжения, работещи под налягане;
  • Парни и водогрейни котли;
  • Турбини в ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ;
  • Технологични тръбопроводи, напорни водопроводи , топлопроводи, паропроводи , газопроводи, газови бутилки и съоръжения ;Ø  Кранове, асансьори, въжени линии и други повдигателни съоръжения;
  • Детайли, възли, конструкции и съоръжения /изготвени чрез отливане, коване, валцоване, нитоване, заваряване, спояване и други методи/  от машиностроителната, автомобилната, корабостроителната, авиационната и строителната промишлености, произведени от метали, полимери и композитни материали