Контролтест

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

“Контролтест” ООД е основана през 1995г. Тя е добре позната на Българския и международен пазар с изпълняваните услуги в областта на разрушаващият и безразрушителен контрол на качеството за продукти, материали и съоръжения.

 Тук може да видите нашето представяне.