Контролтест

НАШАТА МИСИЯ

1.Мисия
Нашият успех се основава на добрата ни репутация. Стремим се да запазим и да подобрим тази репутация, като бъдем честни, отговорни и се отнасяме с уважение към нашите клиенти и служители.
Доверието в качеството на нашите услуги е най-важното ни предимство. Това предимство е изградено през  20-те години история на Контролтест.
Мисията на Контролтест ООД в един динамично променящ се технологичен свят е да утвърждава и запази високо качеството на извършения контрол.
 
2.Визия
Визията на Контролтест е:

  • Да бъде новаторска фирма в областа на контрола и оценката на съответствие, осигурявайки надеждна и безопасна експлоатация на съоръженията.
  • Да бъде лидер в предоставянето на устойчива услуга, като осигурява безопасни и надеждна експлоатация на контролираните съоръжения
  • Да се стремим непрекъснато да обогатяваме продуктовото си портфолио, за да отговорим на все по-високите изисквания на нашите потребители.
  • Чрез предоставяне на висококачествени услуги за всеки подходящ случай да сме важен източник на сигурност за нашите партньори. 

3.Ценности
Ценностите на Контролтест са в основата на всяка наша дейност и именно те ни отличават от останалите компании от бранша. Ежедневно нашите служители се ръководят от следните ценности:
  • Безопасността преди всичко
Спазването на изискванията на нормативните документи са основни в изпълнението на нашата работа. Когато става въпрос за нашите служители, ние винаги поставяме безопасността на първо място.
  • Етично поведение
Ние сме честни, сигурни и надеждни. Почтеността е в основата на действията ни, на поведението ни, както и на взаимоотношенията ни с всички наши партньори.
  • Спазване на ангажиментите
Ние спазваме  ангажиментите, които сме поели към нашите клиенти партньори и работим върху това бизнесът ни да има положителен принос към тяхната дейност.
  • Стремеж към съвършенство
Ние се стараем да бъдем най-добрите във всичко, което правим и да работим на световно ниво.

Екипът на  Контролтест ООД поднася своите най-искрени благодарности към всички свои лоялни клиенти и партньори!!!