Контролтест

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Централният офис на фирмата е разположен в столицата на Р.България – гр.София.
Фирмата има шест клона в Р.България, Македония и  Р.Хърватска  разположени както следва:
Северна България – гр.Плевен , гр.Русе и гр.Враца
Южна България – гр.Пловдив и гр.Стара Загора
Р.Македония – гр.Скопие 
Р.Хърватска – гр.Загреб