Контролтест

 

Контролтест” ООД е основана през 1995г. Тя е добре позната на Българския и международен пазар  с изпълняваните услуги в областта на разрушаващият и безразрушителен контрол на качеството за продукти, материали и съоръжения, диагностика и контрол на електрически уредби и съоръжения, както и технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/. От 2012 г. компанията е нотифициран орган за оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане съгласно директива 2010/35/ ЕС.
 
Контролтест” ООД е основана през 1995г. Тя е добре позната на Българския и международен пазар  с изпълняваните услуги в областта на разрушаващият и безразрушителен контрол на качеството за продукти, материали и съоръжения. Диагностика и контрол на електрически уредби и съоръжения, както и технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/. От 2012 г. компанията е нотифициран орган за оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане съгласно директива 2010/35/ EU
 
 
Централният офис на фирмата е разположен в столицата на Р.България – гр.София.
Фирмата има шест клона в Р.България, Македония и  Р.Хърватска  разположени както следва:
- Северна България – гр.Плевен , гр.Русе и гр.Враца
- Централна България – гр.Пловдив и гр.Стара Загора
- Източна България – гр.Бургас (КОНТРОЛТЕСТ– ГАМА ООД) -съвместна компания с Гама-ООД
-Р.Македония – гр.Скопие 
-Р.Хърватска – гр.Загреб