Контролтест

 
 

Неразрушаващ контрол

by: Автор 1

Неразрушаващите методи за контрол 

Виж повече
 

Механични изпитания

by: А.Каринков

  1. Изпитване на опън
  2. Изпитване на натиск
  3. ...

Виж повече
 

Контрол на ел.величини

by: КОНТРОЛТЕСТ

Контрол на ел.величини до 1000V

Виж повече
 

Технически инспекции

by: Controltest Ltd.

Технически Инспекции и Супервайзерски контрол

Виж повече
 

Надзор на СПО

by: Controltest Ltd.

Надзор на съоръжения с повишена опасност

Виж повече
 

Оценяване на съответствието

by: Controltest Ltd.

Контролтест” ООД е Нотифициран от Европейската комисия орган за оценяване на съответствието с регистрационен № NB 2413 както следва :​​