Контролтест

Топлоелектроцентрали - TEЦ

 • ТЕЦ „София Изток”;
 • ТЕЦ „София Север”;
 • ТЕЦ „Бобовдол”;
 • ТЕЦ „Плевен”;
 • ТЕЦ „Габрово”;
 • ТЕЦ „Шумен”;
 • ТЕЦ „Пловдив Север”;
 • ТЕЦ „Сливен”;
 • ТЕЦ „Кремиковци” София;
 • ТЕЦ „Аурубис” Пирдоп;
 • ТЕЦ „Фабрика за хартия” Стамболийски;
 • Турция/съвместно с S&Q MART/;
 • ТЕЦ „Марица Изток” 1  - AES -  котел №2 изграждане
 • ТЕЦ „Марица Изток” 2  и ТЕЦ „Марица Изток” 3
 • ТЕЦ „РЕК Битола” МакедонияКЦМ Пловдив - НОП