Контролтест

машиностроене и минна индустрия

 • „Монди” Стамболийски;
 • „Мини Марица”АД;
 • “Nuovo Pignone” JSCo Italy;
 • “Lurgi Bishoff”JSCo Germany
 • “Mетаком” АД - Плевен;
 • "Аурибис" АД - Пирдоп;
 • „Вапцаров хидро” АД - Плевен;
 • „Софарма” - София;
 • „Унифарм” АД -София;
 • Фармация Дупница” АД;
 • ХЕМ – цех за Конструкции и ремонт в химическата индустрия, гр. Плевен. - Проекти за различни клиенти, като „Алстом Норвегия“, „Проджеко“, Италия, „Енел“, Италия
 • „КЗУ-ЗЛМК - Септември“– цех за Съдове под налягане и производство на стоманени конструкции, – “Различни проекти за клиенти като - VATECH HYDRO” Австрия, «Риск Инженеринг», България и много други.