Контролтест

Инспекции

 • Проект "West Qurna I" Main Contractor Delta Integra - Iraq,  за Интертек България ЕООД
 • Проект “Water turbines manufacturing” client “SRP” – USA, manufactured by GE Hydro-Norway at Vaptzarov-Hydro, Pleven, Bulgaria, for Moody International;
 • Проект “Pressure vessels”, client “Technoservice” – Italy, for “Moody International” Bulgaria; for “Moody International” and JGS;
 • Проект”Main framecasting and assembly of secondary and tertiary crushers”, client FLUOR – Chile, for “Moody International”;
 • Проект”BKM Project” – “Bucket wheels complete for excavators” client Assmang/DRA, for “Moody International”;
 • Проект”Qatargas3&4 Onshore Project”- “Storage tanks & main root beams”, client Qatargas- Quatar, for “Moody International”;
 • Проект”Driers Regenerator Furnaces”, client Yemen LNG Co Ltd, for “Moody International”;
 • Проект”ATYrou Refinery Reconstruction- Fired Heaters and Pressure vessels”, client JGS Corporation-Japan,
 • Проект “Heat exchangers for JGC” Japan for “Moody International”;
 • Проект “Prefabrication of vertical steel cylindrical tanks”, client “STG” Germany for “Moody International”;
 • Проект “Prefabrication of vertical steel cylindrical tanks”, client Qatargas Quatar for “Moody International”;
 • Проект “Casting and machining of crushers “ at Radomir Metal Industries Inc- Bulgaria, Akdas AS-Turkey and METKAGROUP- Greece, client “Metso Minerals” USA;
 • Проект “Heat exchangers”, client “Technip” France, for “Moody International”;
 • Проект“Saipem Crew Boats”, client “Eni Saipem”, for “Moody International;
 • Проектt”MHU 1700 Frame Support&Bucket for Pile upending”, client “Eni Saipem”, for “Moody ПInternational;
 • Проект” Iron Ore Expansion Project”- “MP 1000 secondary and tertiary crushers, client “Rio Tinto”, for “Moody International”;
 • Проект”FGD-Cottom” – “Industrial fans manufacturing”, client RWE-Losungen GmbH-Germany, for “Moody International”;
 • Проект”AGT Pipeline Project”- “Facilitiles Instillation/Pipeline”, client Spie Capag SA&Petrofac International Ltd JV – U.A.E., for “Moody International”;
 • Проект”Cast tube support”, client FEI Furnace Engineering Inc., for “Moody International”;
 • Проект”Cowal Gold” – “Alisse Crushers”, client Aker Kvaerner – Australia, for “Moody International;
 • Проекти в "Хранинвест"АД - за клиенти като Jacobs, Enersul, C.C.C. и други, Главен изпълнител ROTEX, за Интертек България ЕООД
 • Проект “Survival- & Deck Equipment” в "Алфа Марине" ООД възложител Global Davit, за  Интертек България ЕООД
 • Инспекции и надзор при изграждане обект Резервоари за съхранение и пълначна станция Илиянци – гр. София за ОМВ България АД.
 • Инспекции по време на експлоатация и извън експлоатация за Петрол АД, Екопетролиум АД, ОМВ България АД, Държавна Агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" към МО, Летище Бургас ЕАД, Летище София ЕАД, Летище Варна ЕАД и др.
 • Инспекции на фабрични тестове на силови трансформатори в "Леми Трафо"ООД и "Хюндай Трафо" АД, за Интертек България ЕООД
 • GAT Engineering and Management, Rehovot, - Израел
 • Инспекция на 3 резервоара от 5000m³ за проект “West Quarna”, Басра, Ирак с клиент “FLUOR” САЩ за “Intertek -Moody”, България