Контролтест

 
 

Газопроводи

by: контролтест

 Газопроводи и нефтопроводи/нефтопродуктопроводи и оборудване – безразрушителен контрол/радиография и ултразвукова дефектоскопия/„Умран стил пайп” АД Турция ;
“Tubemeuse Industries” JSCo Белгия;
„Петреко” Англия &ndash...

Виж повече
 

Напрежение

by: Controltest

kratyk tekst

Виж повече
 

Топлоелектроцентрали - TEЦ

by: admin

неразрушаващ и разрушаващ контрол , металографски анализ, хим.анализ на тръбопроводи, котли, паропрегреватели, парни и водни турбини, цилиндрични метални резервоари, разпределителни тръбопроводи в

Виж повече
 

Резервоари

by: admin

Резервоари стоманени метални цилиндрични за съхранение на нефтопродукти и резервоари под налягане

Виж повече
 

Повдигателни съоръжения

by: admin

 Повдигателни съоръжения – ел.замервания, незразрушителен контрол и разрушителен контрол

Виж повече
 

машиностроене и минна индустрия

by: admin

 Химическо машиностроене и минна индустрия – неразрушаващ и разрушаващ контрол

Виж повече
 

Въжени линии и ски влекове

by: admin

Въжени линии и ски влекове – неразрушаващ контрол и контрол на въжета

Виж повече
 

Метални конструкции

by: admin

Метални конструкции

Виж повече
 

Инспекции

by: admin

  Инспекции

Виж повече
 

Технически надзор на СПО

by: admin

Технически надзор на оборудване под налягане, обикновени съдове, съдове под налягане и повдигателни съоръжения на 

Виж повече
 

Оценка на съответствието

by: admin

Оценяване на съответствието на
ТРЕD - 2010/35/ EU 
  РЕD - 2014/68/ EU 

Виж повече
 

ДРУГИ

by: admin

Антики

Виж повече